O nás

Rozšírenie našich služieb

Firma Planart , s.r.o. vznikla kontinuálne z ateliéru komplexných architektonických služieb.

Zaoberá sa projektovou činnosťou a v jej komplexnosti pre dotiahnutie zákazky aj obchodnou činnosťou.

Poskytovanie týchto činností vnímame ako službu ľudom, je pre nás samozrejmé ,že na vysokej odbornej úrovni. Firma má na všetky činnosti zabezpečené odborne oprávnené osoby.

Pre lepšiu ilustráciu našich riešení a ich účinností v oblasti výstavby a šetrenia energií poskytujeme konzultácie v tejto oblasti. Všetky nové riešenia sú charakteristické jedinečnosťou a sú ušité na mieru každému zákazníkovi podľa jeho očakávaní a podľa životných potrieb členov rodiny a budovy. Našou víziou je, aby nielen rodinné domy ,ale aj priemyselné budovy mali nízke spotreby primárnych energií a aby efektívne fungovali .

Filozofia

Architektonická tvorba vo všeobecnosti dáva obrovský priestor ,no bez skúseností a študovania nových poznaní by mohol byť tento priestor zneužitý. Snažíme sa tvorbou : človeka spriateliť s priestorom a prostredím a s jeho životným štýlom.

Architekt nech je priateľom zákazníka.Copyright © 2015   Lenka Trenčanová facebook.com  All rights reserved.